Sunday, September 16, 2007

Goeroes: Eric Peterson: "RAMP up your Web Analytics."

Een van de beste presentaties dit jaar op de Emerce Eday was die van Eric Peterson. Begiftigd spreker, een van de voormannen van de industry en tegenwoordig onafhankelijk consultant hield hij zijn gehoor voor dat Webanalytics vooral moeilijk is.

"Ze zeggen allemaal wel dat het gemakkelijk is, de vendors, de blogs, de boeken die je erover leest, maar iedereen die ik erover spreek vindt het moeilijk. Allemaal lopen ze tegen problemen aan; de een vindt het moeilijk de data correct te verzamelen, de volgende om die data te interpreteren en nog weer iemand anders vindt het moeilijk de conclusies die hij op basis van die data heeft getrokken om te zetten in beleid binnen zijn organisatie."

De organisatie van de Emerce Eday had hem daarom gevraagd een concreet stappenplan te laten zien waar de aanwezigen mee aan de slag konden. Eric Peterson kwam met een even eenvoudig en makkelijk te onthouden acronym: RAMP up your webanalytics:

R
esources
Analysis
Multivariate testing
Process

Resources
Je bent er niet met het installeren van een product. Dan begint het pas. Investeer in mensen om te werken met het product en om de data te analyseren en op basis daarvan aanbevelingen te doen.

Analysis
Analyseer de data. Rapporten alleen zeggen niets. Laat je niet verblinden door vendors die aankomen met duizenden verschillende rapporten. Je hebt maar een paar rapporten nodig om je KPI's mee te kunnen analyseren. Niet alleen kwantitatieve data, maar ook kwalitatieve: Wees bereid om onderzoek te gaan doen naar hoe bezoekers je website beoordelen.

MultiVariate testing
Sinds Google de Website Optimizer heeft is er geen enkel excuus meer om veranderingen die je wilt doen aan je website niet eerst gaat testen.

Process
Een webanalyticsproduct en analyse van de data die je daarmee verzameld zijn waardeloos als je geen proces binnen je organisatie hebt waardoor je die kennis in actie om kunt zetten. Dus als je hebt ontdekt dat mensen niet tevreden zijn over je site met je analytics product, je hebt verschillende nieuwe versies uitgeprobeerd en er is 1 duidelijk favoriet gebleken, dan moet je nog het proces voorhanden hebben om daar op te kunnen handelen. En dat continu!


Uit het publiek kwam aan het eind van de presentatie de vraag waarom er nog geinvesteerd moest worden in dure applicaties als Google tegenwoordig een gratis product levert.
Eric Peterson is zelf groot liefhebber van uitgebreide (lees: dure) applicaties waar hele bedrijfsonderdelen omheen gebouwd worden van analytici en statistici. Waar dit voor grote multinationals wellicht aan te raden is, is dit voor de grote meerderheid van organisaties niet realistisch.

Zijn antwoord was dan ook dat hij Google Analytics een fantastisch product vindt, met name ook sinds de revamp dit voorjaar, maar dat uit zijn eigen onderzoek was gebleken dat organisaties die niet investeren in het product, al helemaal niet investeren in mensen om met dat product te werken.

Hoewel de relatie tussen die twee wat mij betreft duidelijk is, is dat nog niet meteen een oorzakelijk verband. Ik werk dagelijks met grote bedrijven die wel degelijk investeren in mensen, die hun RAMP goed op orde hebben en die bewust kiezen voor Google Analytics.

Dat kan zijn vanwege de eenvoudige (jawel!) link met Adwords en de Website Optimizer, de heldere rapportstructuur, de compleetheid van het product, maar altijd omdat je de besparing die je realiseert door Google Analytics te gebruiken kunt aanwenden om je website te verbeteren.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home