Sunday, October 7, 2007

GA: Google Analytics Accounts, Profielen, Gebruikers, Filters, Doelen

In Google Analytics worden veel termen gebruikt en onduidelijkheid over wat precies wordt bedoeld kan leiden tot veel verwarring. Ik zal hier een aantal behandelen en aangeven waar de functies precies voor worden gebruikt.

Google Analytics Account
Een Google Analytics Account is het hoogste administratieniveau van het programma. Ze hebben allemaal een nummer dat begint met UA; bijvoorbeeld UA-461219 voor het account waarmee ik deze blog track. Het nummer vind je in het stuk javascriptcode dat je op iedere pagina van je site plakt.

Gebruikers
Analytics accounts hebben altijd tenminste 1 Administrator. Een Administrator kan anderen toegang geven tot het account. Deze mensen kunnen ofwel beheerdersrechten hebben ofwel alleen de rapporten kunnen inzien van een of meer profielen. Alle gebruikers hebben alleen toegang tot de rapporten met een Google Account. Dit kan een Gmail account zijn, of een ander emailadres dat ze tot Google account hebben gemaakt.

Je kunt een Google Analytics account dus nooit identificeren aan de hand van een emailadres, omdat mensen met hun emailadres toegang kunnen hebben tot verschillende Google Analytics accounts.

Profielen

Standaard hebben Google Analytics Accounts 1 Profiel. Maar je kunt in ieder account tot maximaal 100 profielen aanmaken. Deze profielen zie je onder elkaar staan op de eerste pagina die je ziet als je inlogt bij Google Analytics.

Er zijn twee verschillende soorten profielen:
1. Een profiel dat je aanmaakt om een andere website dan de eerste mee te tracken
2. Een profiel dat je aanmaakt om van dezelfde website specifieke bezoekerssegmenten uit te lichten.

Ad1. Als je deze optie kiest wanneer je een nieuw profiel aanmaakt, dan krijg je daarbij ook een nieuw stuk javascriptcode. In het profiel wat je hier aanmaakt ga je dus ook geen data zien totdat je de code implementeert op je tweede website. Deze code heeft hetzelfde UA nummer als het originele, maar waar deze eindigde op -1 (dus UA 461219-1) eindigt de nieuwe op -2. Ieder volgend profiel wat je op deze manier aanmaakt krijgt daarbij een volgend nummer.

Gevolg van het uitgeven van een nieuwe code is dat je de data die je verzamelt met deze codes ook niet geaggregeerd kunt zien. Als je een website hebt met verschillende subdomeinen is het dus wellicht handiger om een profiel aan te maken waarbij je geen nieuwe code krijgt.

Ad2. Voor dit profiel krijg je geen nieuwe code en je begint hier dan ook automatisch binnen 24 uur data te zien. Doel van een dergelijk profiel is om verschillende bezoekerssegmenten gaan uit te lichten op je website door te gaan werken met filters. Zonder deze filters zul je in dat profiel dezelfde data verzamelen als in andere profielen waar je geen filters op hebt staan.

Filters
Wat wordt dan bedoeld met bezoekerssegmenten? Voorbeelden van bezoekerssegmenten zijn bezoekers die van een bepaalde campagne komen, bezoekers uit een bepaalde regio, terugkerende bezoekers, bezoekers die een bepaalde pagina hebben bekeken, etc. Door een filter in te stellen op je profiel kun je bepaald verkeer in- of uit je rapporten filteren zodat je precies het bezoekerssegment overhoudt dat je wilt bekijken. Ga hiervoor naar Profiel bewerken en kies Filter toevoegen. Enkele handige voorbeelden van filters om bezoekerssegmenten beter uit te lichten zal ik een volgende keer behandelen.

Doelen
Doelen in Google Analytics zijn pagina's die wanneer ze getoond worden aangeven dat een gewenste actie op de website is voltooid. Dat kan bijvoorbeeld zijn een inschrijving, een informatieaanvraag, een verstuurde email of een verkooptransactie. Als dergelijke acties worden afgesloten met een bedanktpagina kun je die bedanktpagina opgeven als Doelpagina en iedere keer wanneer iemand die pagina opvraagt wordt een doelconversie geteld. Zodoende kun je conversiepercentages van al je bezoekers bekijken, maar ook van specifieke bezoekerssegmenten. Het opgeven van doelen kan dus afhankelijk van je KPI's van groot belang zijn om de effectiviteit van je website te meten.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home