Saturday, October 13, 2007

GA: UPDATED 12/2008 Websites met meerdere domeinen en/of subdomeinen

UPDATE: Ik pas dit artikel aan voor de ga.js code. Heb je nog de urchin.js code geinstalleerd, kijk dan dit helpcenterartikel voor meerdere subdomeinen en hier voor meerdere domeinen.

Ik krijg veel vragen over het tracken van websites die meerdere domeinen, meerdere subdomeinen of beide overspannen.

Als je in dit geval gewoon de javascriptcode op al je (sub)domeinen zet zal Google Analytics de bezoeker die binnen 1 sessie de verschillende (sub)domeinen bezoekt per (sub)domein zien als een andere sessie (nieuw bezoek). Daarbij wordt alle sessie info als bijvoorbeeld referrer niet doorgegeven en worden de (sub)domeinen referrers van elkaar.

Dit is natuurlijk onwenselijk en ook onnodig. Ik behandel in deze post de mogelijkheden die GA biedt:

Meerdere subdomeinen
Een voorbeeld van een subdomein is bijvoorbeeld betalen.domein.nl die naast het hoofddomein www.domein.nl wordt gebruikt als beveiligd checkoutdomein.

Hiervoor moet je de GATC, de javascriptcode die je op iedere pagina zet enigszins aanpassen. Zowel op het hoofddomein als op het subdomein moet de regel

Pagetracker._setDomainName="domein.nl"

worden toegevoegd. Deze regel komt boven de Pagetracker._trackpageview regel te staan.

Daarnaast moet je om te voorkomen dat eventuele gelijke URI's op domein en subdomein bij elkaar worden opgeteld (bijvoorbeeld een index.html) een filter instellen dat de host aan de URI plakt en je in de rapporten de volledige URL ziet, in plaats van alleen de URI.

Kies hiervoor een aangepast filter, selecteer in veld A de hostname, in veld B de URI en plak ze in het outputveld aan elkaar in het veld URI. Hierdoor zul je in je rapporten de namen van je pagina's in het vervolg zien inclusief de hostnaam. Zie hier een screenshot van dit filter:Meerdere domeinen
Als je website meerdere domeinen heeft, bijvoorbeeld www.domein.nl en www.domein2.nl, dan moet je de GATC op een andere manier aanpassen. Let op: ook als je www.domein.nl en www2.domein.nl hebt, spreken we over verschillende domeinen en niet over subdomeinen.

De aanpassing de je in dit geval doet aan de javascriptcode is als volgt. Voeg de volgende regels toe aan de code op beide domeinen:

pageTracker._setDomainName("none");
pageTracker._setAllowLinker(true);


Daarnaast moet je alle links tussen beide domeinen voorzien van de pagetracker._link() of de pagetracker._linkbyPost() variabelen. Zie dit artikel in de helpdesk van GA voor meer informatie hierover.

Vervolgens kun je hetzelfde filter instellen als ik hierboven noemde om het verkeer naar verschillende pagina's met identieke namen toch apart in de rapporten te zien.

Daarnaast kun je in beide gevallen een apart profiel aanmaken waar je het verkeer naar de verschillende (sub)domeinen apart kunt bekijken. Hiervoor maak je een nieuw profiel aan (voor hetzelfde domein) en stelt een include filter in voor de hostnaam. Vervolgens specificeer je de hostnaam als "www\.domein\.nl" of "sub\.domein\.nl". De backslashes zijn onderdeel van de Regular Expression die je hierbij toepast.

Meerdere domeinen en subdomeinen
Tenslotte heb je in Google Analytics de mogelijkheid om websites te tracken die zowel meerdere domeinen als meerdere subdomeinen overspannen. Aangezien hier niet een helpcenterartikel over bestaat, vind je hier de code voor urchin.js en ga.js.

Anders dan bij de andere situaties hier beschreven is de GATC verschillend voor de verschillende domeinen. Net als bij de andere methodes echter komt deze code boven de standaard Pagetracker._trackpageview/ Urchintracker regel te staan:

Voor het eerste domein:

pageTracker._setDomainName(".domein.nl");

pageTracker._setAllowLinker(true);

pageTracker._setAllowHash(false);


en voor het tweede domein:

firstTracker._setDomainName(".domein2.nl");

firstTracker._setAllowLinker(true);

firstTracker._setAllowHash(false);


Voor urchin.js is de code als volgt:


_uhash= "off";
_udn= "domein1.nl";
_ulink=1;

Voor het tweede domein:

_uhash= "off";
_udn= "domein2.nl";
_ulink=1;

Voeg dit in boven de Urchintracker regel in de GATC.

Voor de links tussen de verschillende domeinen gebruik je dezelfde methode als hierboven beschreven bij Meerdere domeinen. Voor deze code voor urchin.js, zie het helpcenter artikel.

Ook de filters en profielen die ik hierboven noemde zijn toepasbaar in deze situatie.

Heb je ervaring met bovenstaande situaties of vragen hierover, reageer. Ik hoor graag of het gelukt is.

4 Comments:

Blogger Emiel said...

Vraag je mbt meerdere domeinnamen. Een klant van me maakt gebruik van server gegenereerde pagina's. de stam is: /sites/www_pagina_nl/nl/index.asp. Nu maakt het eigenlijk niet uit welke domeinnaam je hiervoor plakt je krijgt altijd de juiste pagina te zien. Dus:
www.hoofdomeinnaam.nl/sites/www_pagina_nl/nl/index.asp
www.domeinnaam2.nl/sites/www_pagina_nl/nl/index.asp

Levert beide het zelfde resultaat. Naar wat ik begrepen heb. Wordt de afhandeling van domeinnamen op DNS niveau geregeld. Bij de tests wat we gedaan hebben komt momenteel hoofdomeinnaam nu terug als referrer dit omdat we domeinnaam2 in GA hebben ingevoerd.

November 27, 2007 at 5:48 PM  
Blogger René Nijhuis said...

Hey Emiel,
Welke domeinnaam je in GA invoert is niet van belang voor welke website als referrer wordt gezien.
Ik kan uit je verhaal niet opmaken of je de udn="0" en ulink code wel hebt gebruikt in je pagetag. Dit moet wel omdat de sessie verloopt zodra iemand van het ene naar het andere domein binnen je website gaat. Op die manier komt die site in de referrerlijst terecht.
Laat nog even weten of dit je vraag beantwoordt.
René

November 29, 2007 at 4:52 PM  
Blogger Emiel said...

Reni,
Om te beginnen bedankt voor je reactie.
De onderstaande code staat op de site.


_uacct = "UA-xxxxxxx-1";
_udn="none"
_uhash="off"
_ulink=1;

Wellicht dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest. De 2 domeinnamen betreffen eigenlijk een en dezelfde site. En dus komen ook beide domeinnamen terug als refferer.

Emiel.

November 30, 2007 at 4:25 PM  
Blogger René Nijhuis said...

Hey Emiel,
Als je twee domeinnamen als 1 wilt tracken moet je inderdaad de code zo implementeren als je daar aangeeft.

Waar je echter ook op moet letten is dat iedere link die tussen de beide domeinen moet worden voorzien van de ulink variabele.

Zie hiervoor dit artikel: http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=74957.

Mocht je middels een formulier van de ene naar het andere domein wijzen dan kun je hiervoor gebruikmaken van de utmLinkPost functie. Hierbij wordt de informatie in het formulier opgeslagen en tegelijkertijd gelinkt naar het andere domein.

Als je dit niet doet zal de sessie alsnog worden onderbroken en wijzen beide sites naar elkaar als referrers.

December 14, 2007 at 11:28 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home