Wednesday, October 21, 2009

GA: Intelligence is sexy

De meest in het oog springende nieuwe feature in de laatste release van Google Analytics heet Intelligence. Of zoals Avinash Kaushik het vorige week tijdens de GAAC summit noemde: Gods gift to humanity. Of het dat ook werkelijk is laat ik graag aan u over, maar wat zeker is, is dat de feature heel veel inzicht geeft in wat er op je website gebeurt tegen minimale inspanning.

Intelligence houdt in dat GA in een nieuw rapport laat zien in hoeverre je statistieken afwijken van wat op basis van het verleden verwacht kon worden. Als de werkelijke statistieken minimaal 3 standaard deviaties afwijkt van de verwachte statistiek word je daar in een standaard alert van op de hoogte gebracht.

Het rapport ziet er als volgt uit:
De blauwe grafiek toont de bezoeken van de site, zoals gewoonlijk. De groene staven daaronder geven het aantal alerts aan wat GA die dag heeft geregistreerd. Er zijn dagelijkse alerts, wekelijkse alerts en ook maandelijkse alerts. Je kunt met een slider instellen of je veel alerts wilt zien, of alleen de alerts met de grootste afwijkingen.

Onder deze grafiek krijg je een lijst met de alerts die zijn geregistreerd.De eerste daarvan in dit voorbeeld heeft betrekking op de gemiddelde tijd op de site van mensen die bij Youtube vandaan kwamen. Zij bleven gemiddeld 1,26 minuten op de site, terwijl de verwachting was dat ze maar 59 seconden tot 1.14 gemiddeld op de site zouden blijven.

Als we dat interessant vinden kunnen we dit verder onderzoeken door in het midden van de pagina te klikken op de blauwe link Dimension.


Wat we dan zien is de alert gegroepeerd met gerelateerde metrieken en wat er nog meer is gebeurd met verkeer van deze bron op die dag. Het is echter niet gezegd dat de fenomenen die de alerts hebben getriggerd ook gerelateerd zijn. Voor de analyse daarvan is nog menselijke analyse nodig, maar je hoeft geen glazen bol te hebben om te kunnen voorspellen dat ook die functionaliteit in de pijplijn zit.

Als je dan hebt gezien dat er met dat verkeer nog meer interessante dingen gebeuren en besluit dat dit verder onderzocht moet worden, dan kun je er met een klik een geavanceerd segment van maken.

Custom Alerts
Behalve standaard alerts die GA automatisch instelt en die je ziet zodra het rapport in je interface wordt geactiveerd, kun je ook custom alerts instellen. Bijvoorbeeld, ik wil gewaarschuwd worden wanneer de conversieratio van een bepaalde campagne onder een bepaald niveau komt, of de CPA van diezelfde campagne boven een ingesteld niveau komt.

Je kunt de alerts zelf opzoeken in de inerface van GA, of je kunt ze je per email laten toesturen. Dit gebeurt dan 1x per dag, zodra de berekeningen zijn voltooid.

Killer App
Ik denk dat GA met Intelligence een killer app heeft ontwikkeld. Het dwingt gebruikers na te denken over wat belangrijke KPI's voor hun zijn waar dat voorheen voor velen een vrij abstracte bezigheid was. Nu kunnen ze zich de vraag stellen 'Met welke informatie over je website wil je midden in de nacht wakker gemaakt worden om te voorkomen dat het mis gaat of om direct op de actualiteit te kunnen reageren?' Als je dat criterium aanhoudt, dan heb je een goede indicatie van wat je KPI's zijn. Vervolgens stel je daar alerts op in en het leven wordt een stuk eenvoudiger.

Bovendien heeft het de belofte in zich om mensen sneller op de belangrijke ontwikkelingen op de site te laten reageren, en hun tijd besteden aan optimalisatie in plaats van analyse van vaak diep in de statistieken verstopte inzichten.

1 Comments:

Blogger Eduard Blacquière said...

Dit is zeker een zeer fraaie nieuwe feature, die Google Analytics nog sterker maakt, niet in de laatste plaats tegenover de uitgebreide betaalde pakketten...

October 22, 2009 at 10:14 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home